Turkcell Superonline Hizmetleri

Turkcell Superonline Hizmetleri

Turkcell Superonline Hizmetleri

Akıllı WiFi

Mekan ve İşletmelerde sunulan internet Wifi hizmetinin 5651
kanununa uygun kayıt tutmasını, KVKK’ya uygun Müşteri
İletişim Verisi tutulmasını ve ayrıca işletme müşterilerini daha
iyi tanıması için analitik verilere ulaşmasını sağlayan bir
hizmettir.

Toptan Hat Kiralama

Kurumların telefon görüşmelerini, altyapı yatırımı yapmadan
avantajlı tarifelerle gerçekleştirdikleri ses hizmeti çözümüdür.

Turkcell Tek Ofis

Turkcell Tek Ofis, bulut tabanlı yeni nesil telefon santral çözümü.

Akıllı Çağrı Merkezi

Altyapı, santral, bakım maliyetleri olmadan Çağrı Merkezi hizmetlerinin tek noktadan yönetim çözümü.

Metro Ethernet İnternet

Turkcell Superonline, yurt çapında oluşturduğu 30 bin km’yi
aşan ulusal fiber optik altyapısı ile yurt içi – yurt dışı ayrımı
olmaksızın servis kalitesiyle fark yaratarak internete çıkmanızı
sağlayan çözümler.

Turkcell WiFi

Kurumsal Müşterilerimiz için WiFi altyapısı sağlanarak Turkcell Superonline şebekesi üzerinden hotspot erişim çözümleri.

SD-WAN

Software-Defined Wide Area Networking

(SD-WAN), şube ağının merkezi olarak yönetilmesine olanak
sağlayan ve uygulama bazlı trafik mühendisliği sağlayan
teknolojik altyapı çözümü.